Spec7 - usługi specjalistyczne - logo

Instalacje elektryczne
 

 • Instalacje oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne - wykonujemy instalacje oświetleniowe zarówno wewnętrzne jak i zewnętrze w oparciu o najnowsze technologie m.in LED. Znajdują one szerokie zastosowanie w mieszkaniach, gabinetach, warsztatach czy też sklepach. Technologia LED jest energooszczędna. W przypadku zwykłej, wolframowej żarówki większość energii pobranej ze źródła zasilania jest zamieniana na ciepło. Świetlówki energooszczędne – bardziej spełniają swoje zadanie w stosunku do tradycyjnych żarówek, lecz dopiero technologia LED daje w pełni satysfakcjonujące rezultaty. LED się nie nagrzewa wiec cała energia jest zamieniana na światło przy czym 1.2W żarówki LED to odpowiednik 20W tradycyjnej, wolframowej żarówki.
 • Instalacje domofonowe i videofonowe oraz telefoniczne i internetowe - kompleksowo zajmujemy się instalacjami domofonowymi i wideofonowymi. Montujemy instalacje zarówno w domach jednorodzinnych jak i blokach – klatkach schodowych, mieszkaniach. Wykonujemy również instalacje telefoniczne i internetowe.
 • Montaz rozdzielnic zasilających, modernizacja tablic elektrycznych - zajmujemy się kompleksowo montażem różnego rodzaju i typu rozdzielnic zasilających. Montujemy zabezpieczenia przepięciowe, nadmiarowo-prądowe i różnicowo-prądowe w rozdzielnicach trójfazowych i jednofazowych. Posiadamy zarówno wiedzę jak i doświadczenie w modernizacji i udoskonalaniu wszelkich tablic elektrycznych.
 • Systemow antyoblodzeniowe - wykonujemy systemy anty-oblodzeniowe na dachach, podjazdach, wejściach do domów, schodach i w innych miejscach, w których nie można dopuścić do zamarznięcia wody.
 • Projektowanie oraz wykonanie i podłączanie szaf zasilająco-sterowniczych - kompleksowo zajmujemy się szafami zasilająco-sterowniczymi począwszy od projektowania, wykonania, a skończywszy na podłączeniu.  
 • Instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe - zajmujemy się instalacjami odgromowymi i przeciwprzepięciowymi zarówno w obiektach komercyjnych jak i w domach.
 • Projekty instalacji elektrycznych - wykonujemy projekty jedno-kreskowe domowych instalacji elektrycznych, a także sieci elektrycznych od złącza poprzez zabezpieczenie przedlicznikowe do licznika i rozdzielni elektrycznej dla potrzeb np Zakładu Energetycznego, zarządu wspólnot mieszkaniowych itp.
 • Odbiory elektryczne - wykonujemy pomiary elektryczne, przy wykorzystaniu których sporządza się protokół odbioru instalacji elektrycznej, następnie na podstawie tych dokumentów kierownik budowy dokonuje wpisu do Dziennika Budowy.
 • Montaż i przenoszenie liczników energii elektrycznej - wykonujemy wszelkiego typu montaże jak i relokacje liczników energii np. z wewnątrz na zewnątrz lokalu.

 

Pomiary elektryczne - wykonywanie prób i pomiarów
 

Urządzenia i instalacje elektryczne wymagają w czasie eksploatacji bieżącego sprawdzania ich stanu technicznego, parametrów charakteryzujących pracę oraz bezpieczeństwa elektrycznego i ochrony pracy osób zajmujących się eksploatacją. Uzyskane wyniki powinny zapewnić użytkownikom urządzeń instalacji elektrycznych niezbędne informacje:
a) o aktualnym stanie technicznym urządzeń i instalacji oraz
b) o skuteczności działania zastosowanych środków ochrony przed:

 • porażeniem prądem elektrycznym,
 • prądem przetężeniowym,
 • przepięciami,
 • pożarem.

Właściwe próby i pomiary elektryczne

Polska Norma PN-HD 60364-6: określa wymagania dotyczące:

a) sprawdzania odbiorczego za pomocą oględzin i prób instalacji elektrycznej, by określić, czy wymagania PN-HD 60364 zostały spełnione. Sprawdzanie odbiorcze odbywa się po wykonaniu nowej instalacji oraz po rozbudowie lub przebudowie istniejącej instalacji,

b) sprawdzania okresowego instalacji elektrycznej, obejmujące szczegółowe badania instalacji, właściwe próby i pomiary oraz sprawdzenie czasów wyłączania RCD.

 

 

Minikoparka
 

Świadczymy usługi w zakresie prac ziemnych na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego minikoparką JCB 8017. Minikoparka wyposażona jest w łyżki o różnej szerokości : 30cm , 50 cm, 100 cm skarpowa , co optymalizuje wydajność pracy maszyną. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze tej koparki, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo pracy oraz zadowolenie z wykonywanych wykopów.

Wykonujemy wykopy pod:

 • SŁUPKI OGRODZENIOWE
 • FUNDAMENTY BUDYNKÓW
 • SIECI ELEKRYCZNE I TELEFONICZNE
 • ODWODNIENIA
 • DRENAŻE BUDYNKÓW
 • SIECI WODNO-KANALIZACYJNE I GAZOWE KOSTKĘ BRUKOWĄ
 • OGRODZENIA RÓWNANIE TERENU
 • SKARPOWANIE
 • PRACA W OGRANICZONYM TERENIE TZW. W BUDYNKU
 • OCZKA WODNE
 • SZAMBA
 • PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
 • INNE - NA ŻYCZENIE KLIENTA